top of page

TWO TIMES THE SAME MOMENT

04.10.2018 - 03.11.2018

bij Valerie Traan, Antwerp (BE)

foto door Ligia Poplawska

TWO TIMES THE SAME MOMENT

 

Clarisse Bruynbroeck registreerde meermaals de weg die haar handen aflegden in het eerste uur na haar ontwaken. Tientallen objecten - waar haast iedereen tijdens zijn ochtendlijke routine achteloos aan voorbijgaat - werden zorgvuldig door haar waargenomen en opgelijst. Laken, donsdeken, slaapkamerdeur, … . Het zijn objecten die Bruynbroeck fascineren door hun banaliteit, materialiteit en veelal eenvoudig en ondoordacht voorkomen. Deze opsommingen vormden het vertrekpunt voor een materieel onderzoek naar onze omgang met dagelijkse rituelen en de daarbij horende voorwerpen. 

 

Enkele replica’s van de opgesomde objecten zien we terug in de tentoonstellingsruimte. Deze imitaties vormen voor Bruynbroeck een methode om zowel stil te staan bij de relatie tussen mens en object als deze verhouding te bevragen. Ze analyseert en toont hoe ons gebruik sporen en imperfecties achterlaat of de objecten tekent. Door de oorspronkelijke materie waaruit een kussen of een gordijn bestaat te vervangen door zeemvellen of aluminium, wordt het functionele aspect van deze objecten teruggedrongen. Dit is een ingreep waarmee Bruynbroeck de sculpturale, esthetische en poëtische kwaliteiten van deze banale voorwerpen op de voorgrond wil plaatsen. 

Het veelal eenvoudig voorkomen van deze voorwerpen is een gevolg van hun functioneel karakter. Een handdoek of een haarelastiekje ziet er steeds min of meer het zelfde uit. ‘Design’ of variatie in de vormgeving is doorgaans afwezig bij dit soort voorwerpen en is een eventuele verklaring voor het gegeven dat er vaak aan deze objecten wordt voorbij gegaan. Door deze objecten te herleiden tot archetypes, uitgevoerd in een andere materie, speelt Bruynbroeck hierop in.

 

Clarisse Bruynbroeck (1989, België) woont en werkt in Antwerpen. In 2012 studeerde ze af als master in de juweel- en edelsmeedkunst aan Sint-Lucas, Antwerpen. In 2016 richtte ze haar eigen juwelenlabel Woche op. Daarnaast creëert ze installaties en objecten die uitdrukking geven aan een constante nieuwsgierigheid ten opzichte van haar omgeving. De afgelopen jaren stelde zij onder meer tentoon bij Valerie Traan (Antwerpen) Het Getekende Lichaam, Bikini Art Space (Bazel) chapter one ≈ chapter one en Kunstenfestival Watou 2018 (Watou). In samenwerking met Ralph Collier maakt Clarisse Bruynbroeck ook tentoonstellingen. Voor Valerie Traan organiseerde het duo in 2017 de groepstentoonstelling En cours d’installation te Rivoli (Brussel) waar tevens werk van haar te zien was. 

tekst door Eléa De Winter

bottom of page